Hur vi hanterar dina personuppgifter.

Uppgifterna som du lämnar om dig själv behandlas av Skanska Kommersiell Utveckling AB (”Skanska CDN”) som personuppgiftsansvarig.
Det betyder att Skanska CDN ansvarar för att dina uppgifter behandlas enligt gällande dataskyddslagstiftning. Uppgifterna används av Skanska CDN och dess koncernbolag för att vi ska kunna registrera dig i vårt kundregister för de projekt som du anmält intresse för.Vi använder även uppgifterna för att skicka dig information, marknadsföring och uppföljande kundundersökningar om projektet. Baserat på de uppgifter du lämnar till oss, kan du komma att få information om andra projekt som vi tror kan vara relevanta för dig. Vi kan komma att kontakta dig via telefon, mail, sms eller post. Vill du inte längre ta emot information och marknadsföring från oss, vänligen kontakta oss genom maria.ronvall@skanska.se eller via 010-44 81 681. För mer information om Skanska CDNs personuppgiftsbehandling och om dina rättigheter. Läs mer här »

På denna sida används inga cookies.